Menu

Petschkové

Velkopodnikatelská rodina vlastnící před první a druhou světovou válkou značné podíly v českém a československém uhelném, sklářském, papírenském a chemickém průmyslu.

Životopis

Rodina německo-židovského původu bratří Juliuse (1856−1932) a Ignátze (1857−1941) Petschkových, jimž se obchodem na burze podařilo znásobit rodinné dědictví a získat značné podíly v českém uhelném, papírenském, sklářském a chemickém průmyslu. Julius vytvořil finanční skupinu Petschek-Praha (tzv. velký Petschek), jejímž ústředím byla v letech 1918−1920 komerční společnost Prakoma, poté bankovní dům Petschek a spol. Jeho bratr Ignátz zase ovládl těžbu a obchod s hnědým uhlím v severních Čechách (tzv. malý Petschek). Po první světové válce postupovali oba bratři v obchodních vztazích společně a s dalšími 50 firmami vytvořili syndikát, který kontroloval polovinu veškeré evropské uhelné těžby. Koncem 30. let byla rodina nucena prodat většinu svého majetku zahraničním společnostem či konsorciu Živnostenské banky. Kvůli mezinárodní politické situaci a nacistické hrozbě odešli všichni pražští Petschkové v červenci 1938 do exilu a po okupaci českých zemí v březnu 1939 byl zbývající majetek rodiny zkonfiskován.

K dalšímu čtení

GERŠLOVÁ, Jana – SEKANINA, Milan: Lexikon našich hospodářských dějin 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech. Praha: Libri, 2003, s. 270−271.
Narození:

Úmrtí:

Člen KSČ:
Ne