Menu

Jaroslav Preiss

Právník, politik, účastník prvního odboje, bankéř, vrchní ředitel Živnostenské banky.

Životopis

V roce 1898 vystudoval Právnickou fakultu české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Poté nastoupil do zaměstnání v Obchodní a živnostenské komoře v Českých Budějovicích a věnoval se také publicistické činnosti jako vedoucí národohospodářské rubriky Národních listů. Od roku 1904 pracoval v Živnostenské bance (Živnobanka), kde v letech 1910−1917 vykonával funkci náměstka vrchního ředitele. V letech 1908−1913 byl poslancem Českého zemského sněmu za Národní stranu svobodomyslnou (mladočeši). Během první světové války se podílel na odboji v rámci tzv. hospodářské Maffie, za což byl v roce 1916 zatčen a obžalován z velezrady. Po amnestii se stal vrchním ředitelem Živnobanky, jímž byl až do roku 1938 (poté předseda správní rady). V letech 1918−1919 zasedal jako poslanec v Revolučním národním shromáždění. V období první republiky byl nejvlivnější osobností československého hospodářského života. V letech 1919−1939 působil jako místopředseda a od roku 1930 jako předseda Ústředního svazu československých průmyslníků. Po nacistické okupaci se snažil bránit tuzemské hospodářství před expanzí německých monopolů, za což byl několikrát vyšetřován gestapem a odsouzen k vysoké finanční pokutě. V roce 1942 odstoupil ze správní rady Živnobanky. Po válce byl zatčen, obviněn z kolaborace a do dubna 1946 vězněn. Zemřel několik dní po propuštění.

K dalšímu čtení

GERŠLOVÁ, Jana – SEKANINA, Milan: Lexikon našich hospodářských dějin 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech. Praha: Libri, 2003, s. 290. TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. II. díl K–P. Praha – Litomyšl: Petr Meissner – Paseka, 1999, s. 625.
i
Narození:
8. 12. 1870
Přeštice (okr. Plzeň)
Úmrtí:
29. 4. 1946
Praha
Člen KSČ:
Ne
Manžel / manželka:
Jarmila Dimmerová, Olga Dostálová (1876)
Děti:
Olga (1899), Jaroslava (1902), Věra (1904)