Menu

John Reed

Novinář, válečný zpravodaj, spisovatel, básník, spoluzakladatel americké Komunistické strany práce.

Životopis

V roce 1910 vystudoval Harvard a krátce cestoval po Evropě. Poté se usadil v New Yorku, kde se živil jako novinář. V tomto období se začal zabývat sociální problematikou proletariátu, o níž publikoval články v socialistickém měsíčníku The Masses. V roce 1913 odjel jako válečný zpravodaj do Mexika (jeho reportáže vyšly v knize Vzbouřené Mexiko) a po vypuknutí první světové války působil v Evropě. Kritizoval bídnou situaci vojáků na frontách a válku vnímal jako důsledek imperialistických obchodních zájmů. Své zážitky shrnul v knize Válka ve východní Evropě (1916). Po svržení cara v únoru 1917 odcestoval do Ruska, kde byl přímým účastníkem bolševické říjnové (listopadové) revoluce, o níž napsal slavné dílo Deset dní, které otřásly světem (1919). Po návratu do USA v únoru 1918 působil jako redaktor levicového týdeníku The New York Communist a v roce 1919 spoluzaložil Komunistickou stranu práce Ameriky. V říjnu téhož roku z obav před zatčením uprchnul do Ruska. V červenci 1920 byl na II. kongresu Komunistické internacionály (Kominterna) zvolen do jejího výkonného výboru. Posléze se v září 1920 zúčastnil Kominternou pořádaného Kongresu národů východu v Baku. Po návratu onemocněl skvrnitým tyfem a v říjnu 1920 zemřel.

K dalšímu čtení

DUFFUS, R. L.: The Revolutionary Career Of John Reed. In: New York Times, 19. 4. 1936, p. 45. HOMBERGER, Eric. John Reed. Lives of the Left. Manchester: Manchester University Press, 1990. Wikipedie - Otevřená encyklopedie, John Reed (online, 31. 7. 2022): https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Reed
i
Narození:
22. 10. 1887
Portland (Oregon), USA
Úmrtí:
17. 10. 1920
Moskva
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
americká
Manžel / manželka:
Louisa Bryantová