Menu

Milan Reiman

Stavební inženýr, účastník druhého odboje, generální tajemník Ústředního svazu průmyslu, člen a předseda Národohospodářské komise Ústřední rady odborů (NHK ÚRO) a člen Národohospodářské komise Ústředního výboru Komunistické strany Československa (NHK ÚV KSČ), člen Ústřední plánovací komise, vedoucí Úřadu předsednictva vlády, poslanec Národního shromáždění (NS), člen národohospodářského oddělení Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ).

Životopis

Vystudoval stavitelství na Českém vysokém učení technickém a věnoval se také národohospodářství. Poté pracoval na Ředitelství pro stavbu vodních cest při ministerstvu veřejných prací, kde se podílel na projektech výstavby vodních děl na Vltavě. Zároveň působil jako hospodářsko-technický redaktor Národní politiky (1937−1938). Za nacistické okupace byl členem komunistického odboje. Po vydání zatykače na jeho osobu v únoru 1941 přešel do podzemí. Pod pseudonymem „Miloš Novotný“ pracoval od ledna 1943 jako pomocný dělník v automobilce Praga a dále byl činný v odboji až do května 1945. Po válce působil asi od června do prosince 1945 ve funkci generálního tajemníka Ústředního svazu průmyslu a poté jako průmyslový referent náměstka předsedy vlády Klementa Gottwalda. Dále zastával funkce místopředsedy NHK ÚRO a člena NHK ÚV KSČ. V prosinci 1946 se stal vedoucím Úřadu předsednictva vlády a členem Ústřední plánovací komise. V letech 1946−1947 byl poslancem NS. Po komunistickém únorovém převratu v roce 1948 byl zvolen do předsednictva ÚRO a předsedou NHK ÚRO. Dále byl členem představenstva kovodělných a strojírenských závodů a plánovací sekce národohospodářského oddělení ÚV KSČ. Dne 24. 11. 1949 došlo k jeho zatčení pro podezření z nepřátelské činnosti v hospodářství a dne 6. 12. 1949 byl nalezen oběšený v cele vyšetřovací vazby.
V 50. a 60. letech se přešetřením jeho úmrtí zabývali příslušníci Inspekce ministra vnitra, jimiž nebylo zjištěno cizí zavinění.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - sb. Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB), arch. č. MNB-36; f. Inspekce ministra vnitra (f. A 8/1), inv. j. 239, inv. j. 1129.

Archiv Poslanecké sněmovny - f. Poslanci a senátoři Národního a Federálního shromáždění, inv. č. 2220.

K dalšímu čtení

KALOUS, Jan: Šetření sebevraždy Milana Reimana. In: Securitas Imperii. Praha: ÚDV, 2006, sv. 13, s. 108–112.
Narození:
28. 5. 1906
Kolín
Úmrtí:
6. 12. 1949
Praha
Jiné varianty jména a přezdívky:
Rajmann
Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká
Manžel / manželka:
Marie Šišmová (1906)
Děti:
Nataša (1945)