Menu

Augustin Schramm

Komunistický funkcionář, člen Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ), účastník protinacistického odboje, údajný agent Lidového komisariátu vnitřních záležitostí (NKVD), vedoucí partyzánského oddělení ÚV KSČ.

Životopis

Vyrůstal v německé komunistické dělnické rodině. Vyučil se barvířem a od poloviny 20. let byl činný v Komunistickém svazu mládeže (Komsomol). Koncem 20. let studoval na Mezinárodní leninské škole v Moskvě a po návratu do Československa (ČSR) byl v letech 1931−1938 členem ÚV KSČ a zároveň působil jako funkcionář Komsomolu a Svazu mladých. V září 1936 se coby delegát československých komunistů účastnil v Ženevě Světového kongresu mládeže. Po nacistické okupaci v březnu 1939 odešel do Sovětského svazu (SSSR), kde v letech 1938−1941 pracoval ve Stalingradském traktorovém závodě. Po napadení SSSR nacisty v červnu 1941 absolvoval partyzánský výcvik a dle některých pramenů i zpravodajskou školu sovětské tajné služby NKVD. V letech 1944−1945 byl politickým komisařem při štábu partyzánského hnutí v Kyjevě, kde se v blízkém Svjatošinu podílel na organizování paradesantů do protektorátu. Po okupaci se stal vedoucím partyzánského oddělení ÚV KSČ v Praze a vrcholným funkcionářem Svazu českých partyzánů. Údajně měl také pracovat jako agent pro sovětskou NKVD. Krátce po komunistickém únorovém převratu byl dne 27. 5. 1948 zastřelen ve svém pražském bytě. Z vraždy byl posléze obviněn bývalý funkcionář národněsocialistické mládeže Miloslav Choc, s jehož osobou a společníky proběhl v listopadu 1948 vůbec jeden z prvních politických monstrprocesů v ČSR.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - sb. Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy (V), arch. č. V-2646 MV.

K dalšímu čtení

TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. III. díl Q–Ž. Praha – Litomyšl: Petr Meissner – Paseka, 1999, s. 115−116.
Narození:
2. 3. 1907
Horní Růžodol (okr. Liberec)
Úmrtí:
27. 5. 1948
Praha
Jiné varianty jména a přezdívky:
Augustin Šram
Člen KSČ:
Ano
Národnost:
německá, česká
Manžel / manželka:
Anna Bebricová (1920)