Menu

Karol Sidor

Slovenský novinář, spisovatel, politik, vůdčí osobnost Hlinkovy slovenské lidové strany (HSLS, Hlinkovej slovenskej ľudovej strany), poslanec Národního shromáždění (NS), ministr, předseda autonomní slovenské vlády, diplomat.

Životopis

Studoval na piaristickém gymnáziu v Ružomberoku, avšak v roce 1919 byl vyloučen ze všech středních škol v Československu (ČSR) za veřejnou podporu politiky Andreje Hlinky. V roce 1920 složil soukromě maturitu na gymnáziu v Ružomberoku a poté studoval tři semestry Právnické fakulty Univerzity Karlovy, následované nedokončeným studiem práv na Univerzitě Komenského v Bratislavě. V roce 1919 stál u zrodu Ústredia slovenského katolíckeho študentstva a věnoval se redakční práci. Založil literárně umělecký časopis Vatra (1919–1925) a ve 20. a 30. letech působil publicisticky a redakčně v časopisech Slovenský svet, Nový svet a Slovenská Pravda. Vedle toho se věnoval také prozaické a dramatické tvorbě, jeho literárním debutem byla sociálně laděná novela Kliatba nenarodených (1922). Již od mládí patřil k blízkým spolupracovníkům Andreje Hlinky a v roce 1920 se stal členem Slovenské ľudové strany (od roku 1925 HSLS). Zprvu působil v rámci stranického aparátu a jako redaktor tiskového orgánu Slovák (1929–1938 šéfredaktor) a jeho přílohy Ohlas, později zaujal post jednoho vůdčích reprezentantů HSLS. V letech 1935–1939 zasedal jako poslanec NS za HSLS a od prosince 1938 do března 1939 zastával post ministra bez portfeje v první vládě Rudolfa Berana. Byl předním ideologem slovenského klerikálního nacionalismu, jako politik prosazoval národnostní a náboženské požadavky Slováků proti koncepci československé národní jednoty a v zahraniční politice sympatizoval s protičeskoslovenskými postoji polského ministra zahraničních věcí Józefa Becka. Patřil k rozhodným odpůrcům druhého československého prezidenta Edvarda Beneše. Po smrti Andreje Hlinky v srpnu 1938 se stal čelným představitelem HSLS, avšak pod hrozbou rozpadu státu postupně slevil ze svých radikalistických požadavků. Po vyhlášení výjimečného stavu na Slovensku počátkem března 1939 a odvolání Jozefa Tisa z čela slovenské autonomní vlády byl jmenován jejím předsedou a z pozice své funkce odmítl na německý nátlak vyhlásit samostatný stát. K jeho konstituování nakonec došlo i přes jeho odpor a v nové vládě byl jmenován ministrem vnitra. Funkci odmítl vykonávat a dne 18. 4. 1939 v důsledku intervencí nacistů z vládního postu odstoupil a zároveň se vzdal funkce hlavního velitele Hlinkových gard. Ponechal si jen mandát ve Slovenském snemu. V červnu roku 1939 byl pověřen funkcí vyslance ve Vatikánu, kterou vykonával až do roku 1945. Během svého diplomatického působení napsal rozsáhlé dílo o parlamentních zápasech o slovenskou autonomii, z něhož vyšel v roce 1943 dvousvazkový výtah Slovenská politika na pôde pražského snemu 1918–1938. Po válce se do ČSR nevrátil a zůstal v exilu, nejdříve v Itálii, později v Kanadě. V roce 1947 byl v ČSR odsouzen Národním soudem v nepřítomnosti na 20 let odnětí svobody. V roce 1948 založil exilový orgán Slovenské národní rady v zahraničí a stal se jejím předsedou.
V emigraci se kromě politických aktivit věnoval také literární a novinářské činnosti. Přispíval do řady časopisů, novin či sborníků (např. Jednota, Kanadský Slovák, Literárny almanach Slováka v Amerike) a stal se editorem některých děl Andreje Hlinky.

K dalšímu čtení

KOLÁŘ František a kol.: Kdo byl kdo za první republiky. Politická elita meziválečného Československa 1918−1938. Praha: Pražská edice, k. s., 1998, s. 221–222. MAŤOVČÍK, Augustín a kol.: Slovenský biografický slovník. IV zväzok M−Q. Martin: Matica slovenská, 1990, s. 253. TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. III. díl Q–Ž. Praha – Litomyšl: Petr Meissner – Paseka, 1999, s. 122.
i
Narození:
16. 7. 1901
Ružomberok (okr. Liptovský Mikuláš), Slovensko
Úmrtí:
20. 10. 1953
Montreal, Kanada
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
slovenská
Manžel / manželka:
Angela Tomčová (1902)
Děti:
šest