Menu

Henry Wickham Steed

Britský novinář, historik, podporovatel československého prvního i druhého odboje.

Životopis

Po studiích v Anglii a na univerzitách v Jeně, Berlíně a Paříži se stal redaktorem a zahraničním politickým dopisovatelem britského deníku The Times v Berlíně (1896−1897), Římě (1897−1902) a ve Vídni (1902−1913). Při pobytu v rakouské metropoli se zabýval vnitřními otázkami Rakouska-Uherska, zejména pak jeho národnostními problémy, což ho vedlo k seznámení s předními českými osobnostmi, jakými byli např. Karel Kramář či T. G. Masaryk. Během první světové války se stal propagátorem československého zahraničního odboje ve Velké Británii a blízkým spolupracovníkem T. G. Masaryka. Výrazně se zasloužil o přijímání Čechů a Slováků z Velké Británie do armád Dohody a o uznání cílů tuzemského odboje britskou vládou. Po válce působil jako šéfredaktor Timesů (1919−1922) a poté jako redaktor The Review of Reviews (1923−1930) a profesor středoevropských dějin na King’s College v Londýně. Za druhé světové války vedl zahraniční vysílání britského rozhlasu a opětovně spolupracoval s československým odbojem.

K dalšímu čtení

TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. III. díl Q–Ž. Praha – Litomyšl: Petr Meissner – Paseka, 1999, s. 189.
i
Narození:
10. 10. 1871
Long Melford (Suffolk), Anglie
Úmrtí:
13. 1. 1956
Wootton, Anglie
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
anglická