Menu

Arthur Hays Sulzberger

Americký novinář, dlouholetý vydavatel The New York Times.

Životopis

V roce 1913 absolvoval Kolumbijskou univerzitu v New Yorku. Během první světové války narukoval do americké armády a navštěvoval vojenskou školu v Plattsburghu, kterou ukončil v hodnosti poručíka polního dělostřelectva. V roce 1918 začal pracovat v deníku The New York Times, kde se posléze stal asistentem generálního ředitele, svého tchána Adolpha Ochse, po jehož smrti v roce 1935 nastoupil post vydavatele, jímž byl až do roku 1961. Vedle novinářské činnosti řídil v rámci The Times akvizici rozhlasových stanic (vybudoval Times WQXR) a byl aktivní ve společnostech zabývajících se novinovým papírem, v nichž deník vlastnil akciové podíly. Také se angažoval v rámci Kolumbijské univerzity, byl správcem Rockefellerovy nadace (1939−1957) a v roce 1950 byl zvolen členem Americké akademie umění a věd. Během 30. let se mu i přes objektivní nesnáze související s hospodářskou krizí a snížením příjmu z reklamy podařilo vybudovat z Timesů moderní periodikum doplněné o atraktivnější vzhled, nové rubriky (např. věda, potraviny, móda, letectví), lepší obrazový materiál a kvalitnější zpravodajské rubriky. V době jeho nástupu činil denní náklad 465 078 výtisků. Za Sulzbergerova působení se do roku 1960 vyšplhal na 656 546 výtisků a nedělní vydání vzrostlo ze 713 259 na 1 331 871 kusů. V průběhu druhé poloviny 30. let se redakce pod jeho vedením také jasně vymezila proti nacistickému Německu a fašistické Itálii, které ohrožovaly principy americké demokracie. Jako praktikující reformní žid vystupoval proti sionismu a později byl kritikem státu Izrael.

V roce 1956 obdržel cenu Elijah Parish Lovejoy Award a také čestný titul doktora práv na Colby College. V roce 1957 utrpěl mrtvici a následně se potýkal se zdravotními problémy. Po odchodu z vedení The Times se v letech 1961−1963 stal vydavatelem jeho zeť Orvil E. Dryfoos a poté syn Arthur Ochs Sulzberger.

K dalšímu čtení

Arthur Hays Sulzberger, Times Chairmain, 77, Dies. In: New York Times, 12. 12. 1968, pp. 1, 41. ATKINSON, Brooks: Arthur Hays Sulzberger. In: New York Times, 15. 12. 1968, p. 216. Wikipedia – The Free Encyklopedia, Arthur Hays Sulzberger (online, 12. 9. 2022): https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Hays_Sulzberger

i
Narození:
12. 9. 1891
New York, USA
Úmrtí:
11. 12. 1968
New York, USA
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
americká
Původ:
židovský
Manžel / manželka:
Iphigene Bertha Ochsová
Děti:
Marian (1918), Ruth (1921), Judith (1923), Arthur (1926).