Menu

Ludvík Svoboda

Vysoký armádní důstojník, účastník prvního i druhého odboje, ministr národní obrany, poslanec Národního shromáždění (NS), člen Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ), místopředseda vlády, prezident republiky.

Životopis

Po absolvování tříleté hospodářské školy ve Velkém Meziříčí pracoval v zemědělství. Za první světové války se v září 1915 dostal na východní frontě do ruského zajetí. V srpnu 1916 vstoupil do Československých legií, s nimiž bojoval u např. u Zborova či na transsibiřské magistrále. Po návratu do vlasti se stal v roce 1921 důstojníkem z povolání. V letech 1923−1931 sloužil v Užhorodu, kde se naučil maďarsky; v roce 1929 složil z tohoto jazyka státní zkoušku na Univerzitě Komenského v Bratislavě. V letech 1931−1933 vyučoval na Vojenské akademii v Hranicích na Moravě. Od roku 1934 sloužil u pěšího pluku 3 v Kroměříži. Po nacistické okupaci v březnu 1939 se zapojil do odboje v rámci vojenské organizace Obrana národa. Počátkem června 1939 pak odešel do Polska, kde vstoupil do československé zahraniční armády. Po napadaní Polska nacistickým Německem a komunistickým Sovětským svazem (SSSR) byl se svou jednotkou zajat sověty a poslán do internace. Po invazi německé armády do SSSR v červnu 1941 se stal velitelem 1. československého polního praporu, formujícího se od února 1942 v Buzuluku. Z jednotky, jejímž byl velitelem a s níž prošel celým východním tažením včetně osvobozování Československa, se v květnu 1943 stala 1. československá samostatná brigáda a v září 1944 První československý armádní sbor v SSSR. Dne 4. 4. 1945 byl jmenován ministrem národní obrany a posléze i vrchním velitelem československé branné moci. Dne 1. 8. 1945 dosáhl hodnosti armádního generála. Během svého působení ve vládě nebránil narůstajícímu vlivu komunistů a svým vystoupením během únorového státního převratu v roce 1948 de facto neutralizoval armádu. V květnu 1948 se stal poslancem NS a o rok později byl zvolen členem ÚV KSČ (1949−1952). Jeho pád začal v dubnu 1950, kdy byl odvolán z postu ministra národní obrany a jmenován místopředsedou vlády a předsedou Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport (1950−1951). V listopadu 1952 byl zatčen, na zákrok Sovětů však o měsíc později došlo k jeho propuštění.
V letech 1951−1954 pracoval v Jednotném zemědělském družstvu v Hroznatíně. Po intervenci tehdejšího prvního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu Nikity Sergejeviče Chruščova došlo k jeho rehabilitaci v roce 1954. Stanul v čele Vojenské akademie Klementa Gottwalda v Hranicích (1954−1959) a poté byl místopředsedou ÚV Svazu protifašistických bojovníků. Dne 30. 3. 1968 byl zvolen prezidentem republiky. Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy nejprve odmítl jmenovat okupantskou loutkovou „dělnicko-rolnickou vládu“, avšak posléze odletěl do Moskvy, kde měl zásadní podíl na podepsání tzv. moskevského protokolu, který okupaci v podstatě legalizoval. Koncem srpna 1968 byl kooptován do ÚV KSČ i stranického předsednictva, jehož členem zůstal do dubna 1976. V období od září 1968 do dubna 1969 působil též ve výkonném výboru předsednictva ÚV KSČ. V roce 1973 byl podruhé zvolen prezidentem, jímž byl až do 29. 5. 1975.

K dalšímu čtení

PLACHÝ, Jiří: Svoboda Ludvík. In: ANEV, Petr – BÍLÝ, Matěj (eds.): Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989) L–Z. Praha: Academia – ÚSTR, 2018, s. 322−327. BÍLEK, Jiří: Svoboda Ludvík. In: Vojenské osobnosti odboje 1939–1945. Praha: VHÚ Praha – VHÚ Bratislava, 2005, s. 278−279.
Narození:
25. 11. 1895
Hroznatín (okr. Třebíč)
Úmrtí:
20. 9. 1979
Praha
Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká
Manžel / manželka:
Irena Stratilová (1901)
Děti:
Miroslav (1924), Zoe (1925)