Menu

Otto Synek

Novinář, bratr Viktora Synka, člen Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ) a jeho politického byra, poslanec Národního shromáždění (NS), člen I. ilegálního ústředního vedení Komunistické strany Československa (KSČ).

Životopis

Absolvoval obchodní akademii a počátkem 20. let pracoval jako bankovní úředník. Po vstupu do KSČ, jejímž členem byl i jeho mladší bratr Viktor, se vzdal kariéry v bankovnictví a působil jako účetní v Mezinárodním všeodborovém svazu (Rudé odbory) a aktivní byl i v Komunistickém svazu mládeže (Komsomolu). V roce 1929 pobýval v Sovětském svazu (SSSR). Po návratu pracoval jako ústřední tajemník Komsomolu. Na přelomu 20. a 30. let se pro své politické aktivity často dostával do konfliktu se zákony. V únoru 1929 byl zvolen do ÚV KSČ (1929–1938) a stal se i členem jeho politického byra (1929–1931), přičemž patřil ke skupině funkcionářů zastávajících ultralevicové názory s požadavky na maximální radikalizaci strany. V letech 1932–1933 působil jako tajemník KSČ na Plzeňsku. V listopadu 1933 odjel znovu do Moskvy, kde absolvoval Leninskou školu Komunistické internacionály. Po návratu zastával funkci vedoucího tajemníka KSČ Pražského kraje a v letech 1935–1938 zasedal jako poslanec NS. V letech 1936–1938 zároveň působil jako vedoucí tajemník KSČ v Plzni. Po nacistické okupaci v březnu 1939 se zapojil do komunistického odboje a stal se členem I. ilegálního ústředního vedení KSČ. Dne 13. 2. 1941 byl zatčen gestapem a v září téhož roku popraven v ruzyňských kasárnách. Po Synkovi a jeho bratrovi Viktorovi je dnes pojmenováno náměstí v pražských Nuslích.

K dalšímu čtení

KOKOŠKA, Stanislav: Synek Otto. In: ANEV, Petr – BÍLÝ, Matěj (eds.): Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989), L–Z. Praha: Academia – ÚSTR, 2018, s. 335–337. TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. III. díl: Q–Ž. Praha – Litomyšl: Paseka – Petr Meissner, 1999, s. 238.
i
Narození:
22. 9. 1900
Praha
Úmrtí:
29. 9. 1941
Praha
Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká
Manžel / manželka:
Matylda Synková