Menu

Karel Teige

Levicově orientovaný kritik, publicista, překladatel z francouzštiny, teoretik umění a výtvarník. Přední osobnost československé meziválečné avantgardy.

Životopis

V roce 1923 dokončil studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1920 se stal spoluzakladatelem a vůdčí osobností levicového uměleckého svazu Devětsilu, kde se věnoval proletářskému umění. Později se stal propagátorem poetismu a zastáncem prolnutí poetismu a konstrukce. Patřil mezi přední teoretiky umění s kontakty na přední umělce v zahraničí. V letech 1927–1930 redigoval Revue Devětsilu a působil jako výtvarný referent dalších periodik. V letech 1929–1930 přednášel na uměleckoprůmyslové škole Bauhaus v Dessau. Počátkem 30. let stál u zrodu Levé fronty, v roce 1934 se stal členem Skupiny surrealistů v ČSR, v níž působil jako její hlavní teoretický mluvčí. Byl jedním z mála československých intelektuálů, který odsoudil ve 30. letech moskevské monstrprocesy. Po komunistickém únorovém převratu v roce 1948 byl režimem diskriminován a izolován.

K dalšímu čtení

TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. III. díl Q–Ž. Praha – Litomyšl: Petr Meissner – Paseka, 1999, s. 344. ZÍZLER, Jiří: Karel Teige. In: Slovník české literatury po roce 1945, online (21. 5. 2022): http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=578
i
Narození:
13. 12. 1900
Praha
Úmrtí:
1. 10. 1951
Praha
Člen KSČ:
Ne
Manžel / manželka:
Josefina Nevařilová (družka), Eva Ebertová (milenka)