Menu

Zdeněk Toman

Advokát, úředník exilového ministerstva sociální péče, příslušník československé rozvědky, exulant a obchodník.

Životopis

V letech 1927–1933 studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a během studia vstoupil do Komunistické strany Československa (KSČ), kde působil jako vedoucí propagačního oddělení v Komunistickém svazu mládeže (Komsomol). Poté byl koncipientem a právníkem na Slovensku. Po nacistické okupaci uprchl v dubnu 1939 do Anglie, kde byl zaměstnán ve vedení firmy „Messrs. Lyons Company.“ Od roku 1941 působil jako repatriační úředník na exilovém ministerstvu sociální péče. Po válce se vrátil do Československa (ČSR), v Košicích vedl repatriační komisi, později přešel do Prahy, kde se stal zástupcem velitele zahraniční rozvědky a začal používat jméno Zdeněk. Během své služby zajišťoval pašováním drahých kovů a šperků do Anglie přísun valut a luxusního zboží pro činnost KSČ a jejích skrytých aktivit, přičemž se také sám značně obohatil. Od roku 1947 zajišťoval dodávky zbraní pro nově se formující židovský stát a v americké okupační zóně Německa nelegálně obchodoval s valutami a zlatem. Kvůli svým kontaktům na Západě a ztrátě důvěry komunistických funkcionářů i sovětských poradců byl dne 27. 4. 1948 zatčen. Jeho manželka spáchala sebevraždu a půlroční syn byl dán do sirotčince. Dne 22. 6. 1948 se mu podařilo uprchnout z vyšetřovací vazby a posléze odejít do exilu, kde spolupracoval se západními zpravodajskými službami. Dne 23. 6. 1949 odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti.
Po pobytu v Německu a Paříži se přesunul do Londýna a později k příbuzným do Venezuely, kde se živil jako obchodník, a opět si začal říkat Zoltan Toman (Thoman). Ve Venezuele se podruhé oženil s Marií Marinadi. O osudu svého syna, který zemřel po nešťastné nehodě v roce 1961, se dozvěděl až po roce 1989 díky šetření Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu.

K dalšímu čtení

SLANINA, Josef: Akce „Toman“. In: Securitas Imperii. Praha: ÚDV, 1994, č. 1, s. 120–127. Wikipedie - Otevřená encyklopedie: Zdeněk Toman (online, 1. 8. 2022): https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Toman#Prvn%C3%AD_man%C5%BEelka
i
Narození:
2. 3. 1909
Sobrance, Slovensko
Úmrtí:
20. 12. 1997
Cabo San Lucas, Mexiko
Člen KSČ:
Ano
Původ:
židovský
Manžel / manželka:
Pesla (Pesia) Gutmanová (Pavla Tomanová, 1912), Maria Marinadiová
Děti:
Ivan (1947)