Menu

Josef Trojan

Zaměstnanec firmy Baťa, účastník protifašistického odboje, velitel partyzánské brigády, slovenský oblastní ředitel kožedělného a gumárenského průmyslu.

Životopis

Absolvoval hospodářskou školu a v letech 1926–1931 pracoval jako adjunkt klášterní správy v Nové Říši. Poté nastoupil místo u firmy Baťa, kde pracoval u jejích poboček (např. Zlín, Třebíč) do roku 1938. V letech 1938 až 1945 byl správcem velkostatku Baťových závodů na Slovensku v Oslanoch a Šimonovanoch. V roce 1940 se zapojil do protifašistického odboje ve skupině Flóra a v srpnu 1944 se stal spoluzakladatelem a velitelem partyzánské brigády „Pavel“ v Baťovanech (od roku 1949 Partizánske), která se účastnila osvobozeneckých bojů na Slovensku. Po válce se podílel na budování obuvnického průmyslu a znárodnění firmy Baťa. V letech 1945 až 1949 byl členem KSČ a v letech 1945–1946 se stal poslancem Národního shromáždění. V prosinci 1949 došlo k jeho zatčení a křivému obvinění z velezrady a navádění k několikanásobné vraždě.
V říjnu 1953 byl Nejvyšším soudem v Praze odsouzen k trestu smrti a popraven.

K dalšímu čtení

MAŤOVČÍK, Augustín a kol.: Slovenský biografický slovník. VI. zväzok T–Ž. Martin: Matica slovenská, 1994, s. 127.
Narození:
25. 3. 1906
Horní Heřmanice (okr. Třebíč)
Úmrtí:
29. 12. 1953
Praha
Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká
Manžel / manželka:
Stanislava Nováčková (1914)