Menu

Bricha

Název pro akci organizovaného přesídlení židovských obyvatelé bez domova z válkou postižených oblastí Evropy (Polska, Maďarska a Rumunska) přes Československo do západní Evropy a Izraele nebo Ameriky. Transfer se uskutečnil od poloviny roku 1948 do roku 1949.