Menu

Centre ďAide Tchécoslovaque

(tzv. Ústředí pomoci Čechoslovákům) byla soukromá dobročinná organizace, založená 15. září 1940 ve Francii. V neobsazené zóně Francie se starala o demobilizované československé zahraniční vojáky a jejich rodiny, zajišťovala jim stravu a finanční prostředky a některým i odchod do zahraničí. Ústředí založili se souhlasem londýnské exilové vlády Dr. Lowrie, konzulové Dr. Vochoč s Dr. Lavičkou a pastor Toureille. Byla jedinou úředně uznávanou československou institucí v neobsazené francouzské zóně.

Zdroje

Fišera Josef; Fišerová Eugénie. Vzpomínky, svědectví a naděje. Vyd. 1. Praha: V ráji, 2002, s. 89.
Historie a vojenství, Svazek 54, Magnet, 2005, s. 148.