Menu

CIC

Counterintelligence Corps (Kontrašpionážní sbor) byla zpravodajská služba armády Spojených států založená v prosinci 1941. V průběhu II. světové války měli její egenti mimo jiné za úkol odhalování sabotáží uvnitř USA. Během tohoto vyšetřování získala CIC důležité informace o aktivitách americké komunistické strany. S rozvojem studené války se CIC v některých aktivitách překrývala s jinými zpravodajskými složkami americké armády, proto byla jako nezávislá organizace zrušena roku 1961 a začleněna do vojenského zpravodajského útvaru armády U.S. Army Intelligence Corps.