Menu

FPT

Federace proletářské tělovýchovy - dělnická tělovýchovná a sportovní organizace. Vznikla roku 1926 úsilím Komunistické strany Československa, která se tím snažila sjednotit levicově orientované tělovýchovné organizace pod jednu hlavičku. Tento krok výrazně oslabil do té doby nejsilnější dělnickou tělovýchovnou organizaci - Federaci dělnických tělocvičných jednot (FDTJ), vzniklou o pět let dříve. Obě organizace (FPT i FDTJ) zanikly krátce po Mnichovu, v říjnu 1938, kdy je druhorepubliková vláda zakázala zvláštním výnosem.