Menu

Georg Schicht

Před II. světovou válkou byly Schichtovy závody s centrálou v Ústí nad Labem největším drogisticko-potravinářským podnikem na evropském kontinentu. Prosluly značkami jako Elida, Ceres, Vitello, Radion, mýdlem s jelenem atd. Od roku 1907 je vedli bratři Georg a Heinrich Schichtové. Před začátkem války emifroval Georg s celou rodinou do Anglie, kde jeho synovéé bojovali v britské armádě. Naopak syn Heinricha Schichta padl v uniformě německého wehrmachtu.
Roku 1945 byli Schichtovi zařazeni do odsunu Němců a všechny jejich majetky propadly státu.