Menu

Hamosad Lealia Bet

Též Mosad le-alija Bet byla jedna ze složek polovojenské organizace Hagany. Její hlavní náplní bylo usnadnit migrací židovských obyvatel do Palestiny. Mezi léty 1938 a 1952 organizace do palestiny ilegálně přívezla asi 100 000 lidí.