Menu

Kostufra

Zkratka názvu levicové organizace s názvem "Komunistická studentská frakce", založené roku 1922 s cílem šířit politiku Komunistické strany Československa (KSČ) na vysokých školách. Jejími členy byli jak vysokoškolští studenti, tak členové KSČ nebo Komunistického svazu mládeže Československa. Organizace byla rozpuštěna na podzim roku 1938.