Menu

Lever Brothers

Britská chemická firma, založená roku 1884 bratry Williamem H. a Jamesem D. Leverovými. Její prvotní úspěch byl založen na novém procesu výroby mýdla, který vynalezl chemik William Hough Watson. Při jeho výrobě se nepoužíval lůj, jako u dobových mýdel, ale glycerin a rostlinné oleje (palmový olej). Firma se vyznačovala velkorysým sociálním přístupem ke svým evropským zaměstnancům, v koloniích však její dceřiné společnosti neváhaly využívat nucených prací.
Roku 1929 se Lever Brothers spojila s největším výrobcem margarínu ve Velké Británii (holandskou Margarine Unie) a společně vytvořily nadnárodní společnost Unilever. Jméno Lever Brothers firma ještě nějakou dobu z tradice používala. V USA je používala dceřiná společnost Lever Brothers Company, v Kanadě pak dceřiná společnost Lever Brothers Limited.