Menu

Národní správa majetkových podstat

Organizace, která vznikla v roce 1945 sloučením Vystěhovaleckého fondu, Majetkového úřadu a Židovské rady starších. Národní správa majetkových podstat (NSMP) shromažďovala majetek zkonfiskovaný obětem okupace a zajišťovala restituce, mj. uměleckých děl.