Menu

NHK ÚV KSČ

Národohospodářská komise Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ). Od května 1945 se zabývala národohospodářskými problémy celostátního významu, s jejichž řešením měla pomoci ÚV KSČ. Po únoru 1948, kdy vznikla Hospodářská rada ÚV KSČ, byla činnost komise omezená. K definitivnímu zániku došlo v listopadu 1948 v důsledku reorganizace aparátu ÚV KSČ.