Menu

OBZ

"Obranné zpravodajství" byla vojenská zpravodajská služba, kterou na přímou žádost Sovětského svazu (SSSR) zřídil velitel 1. československého armádního sboru v SSSR - Ludvík Svoboda. OBZ mělo vlastní tzv. bezpečnostní oddíly, které měly takřka neomezené pravomoci nejen vůči vojákům, ale i civilistům - směly zatýkat, provádět domovní prohlídky, nebo eskortovat zatčené. Velení plně podléhalo Komunistické straně Československa, v jejíž prospěch pokračovalo v aktivitě i po oficiálním zániku OBZ 1. dubna 1946 a formálním začlenění pod Páté oddělení Hlavního štábu armády. V letech 1945-48 se příslušníci této zpravodajské služby aktivně podíleli na postupném přebírání moci ve prospěch Komunistické strany. Po roce 1948 rozvědka vedla čistky v armádě a podílela se na nezákonném zatýkání osob nepohodlných novému režimu. V roce 1952 byla rozvědka začleněna jako Hlavní správa vojenské kontrarozvědky do struktury Státní bezpečnosti.