Menu

POP

Oddělení pro průmysl, obchod a peněžnictví - orgán, který po Únoru 1948 nahradil zrušenou Ústřední národnohospodářskou komisi.