Menu

Sicherheitsdienst

SD (Bezpečnostní služba) byla první zpravodajská služba Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP) a jejích oddílů SS (Schutzstaffel) v nacistickém Německu. Vznikla v říjnu 1931 a jejím velením byl pověřen Reinhard Heydrich. K hlavním úkolům Sicherheitsdienstu patřilo shromažďování a vyhodnocování informací o náladách obyvatelstva. Poté, co byla roku 1944 zrušena německá vojenská zpravodajská služba (Abwehr) zajišťoval SD i špionáž v zahraničí. Sicherheitsdienst zanikl po skončení druhé světové války.