Menu

Sochnut

Židovská agentura pro Izrael (dříve známá jako Židovská agentura v Palestině) byla organizace založená v roce 1929 v britském mandátním území v Palestině. Sloužila jako neoficiální vláda pro židovské obyvatelstvo v Palestině; po vzniku státu Izrael se její aktivity zaměřily především na podporu židovského přistěhovalectví.