Menu

Svazu Čechů-židů

Nejvýznamnější českožidovská organizace na území Československa, která vznikla v říjnu 1920 sloučením Svazu českých pokrokových Židů a Politické jednoty českožidovské. Organizace reprezentovala své členy až do druhé světové války jak ve veřejném tak v politickém životě. V zásadních otázkách odmítala spolupráci se sionistickým hnutím. Členové Svazu byli k meziválečnému Československu velmi loajální. V roce 1938 svaz podporoval dubnové slavnosti míru Československého červeného kříže, květnovou a zářijovou mobilizaci, květnové volby, sokolský slet a ve sbírce určené na obranu republiky vybral 80 milionů korun. Svaz byl rozpuštěn na základě vládního nařízení v únoru 1939.