Menu

UNRRA

United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu) byla mezinárodní organizace založená v roce 1943. Měla za úkol zajišťovat pomoc obětem druhé světové války ve všech oblastech pod kontrolou Organizace spojených národů. UNRRA lidem zajišťovala potraviny, palivo, ošacení, základní zdravotní potřeby. Státům předávala důležité technické prostředky pro obnovu válkou zničené infrastruktury, jako vlaky nebo zemědělské stroje a hnojiva. Program převážně financovaly Spojené státy americké, důležitým partnerem byla i Velká Britániie.Poválečné Československo bylo jedním z hlavních příjemců pomoci, jejíž hlavní programy u nás UNRRA ukončila do roku 1947.