Menu

Ústav Ernesta Denise

Instituce, kterou v Praze roku 1920 založil francouzský historik Ernest Denis, který se zabýval se českou historií a roku 1918 významně přispěl k vytvoření Československa. V meziválečném období měl Ústav renomé důležité vzdělávací instituce s literární, právní a vědeckou sekcí. Mnichovskou dohodou a německou okupací přerušenou činnost Ústavu se sice po válce podařilo obnovit, roku 1949 ale přišlo označení za "centrum špionáže" a roku 1951 nóta československého ministerstva zahraničních věcí, požadující uzavření Ústavu s vysvětlením, že je jeho činnost pouhým nástrojem politiky nepřátelské vůči Československu. Vadilo také, že ústav řídí Francouzi, což dle československého mínění narušovalo suverenitu Československa. 1. května 1951 uzavřený Ústav se znovuotevření dočkal až po listopadu 1989.

Zdroje

Viz Hromek M.: Francouzsko-československé kulturní vztahy v letech 1960–1968, HÚ FF Masarykovy univerzity Brno, 2013.