Menu

Velká rada

Název, který svým neformálním setkáním dávala skupina přátel, v níž byli ekonom Václav Vlk, Stanislav Pluhař, Oldřich Černý, Pavel Hrubý, Bohumil Holátko, František Novák a František Roušar. Někteří z nich před II. světovou válkou kritizovali procesy s trockisty v Sovětském svazu, proto se po válce dostali do kartotéky sekretariátu Komunistické strany Československa jako stoupenci trockismu. Státní bezpečnost skupinu pozatýkala a připravila samostatný politický proces, který se pod názvem "Velká rada trockistů" konal ve dnech 23. - 25. února 1954. František Novák v něm byl odsouzen k 8 letům vězení, Stanislav Pluhař a František Roušar k 10 letům, Bohumil Holátko ke 14 letům, Václav Vlk k 15 letům, Pavel Hrubý k 18 letům a Oldřich Černý k 20 letům vězení. Plné rehabilitace se všichni dočkali v roce 1963.

Zdroje

Viz Kaplan Karel: StB o sobě, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2002, ISBN 80-902885-9-6, s. 144.