Menu

Václav Aleš

Soudce a prokurátor pro mimořádné politické procesy, generální prokurátor.

Účast v procesech

1952, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským  |  Role: prokurátor
1954, Václav Vlk a spol. (Velká trockistická rada)  |  Role: prokurátor
1954, Josef Goldmann a spol.  |  Role: prokurátor

Životopis

V letech 1924–1933 studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Do roku 1937 byl praktikantem a auskultantem u Krajského soudu v Táboře a u Okresního soudu ve Veselí nad Lužnicí, kde po složení soudcovské zkoušky v květnu 1937 působil jako soudce. V březnu 1938 došlo k jeho zařazení coby soudce k Okresnímu soudu v Lomnici nad Popelkou, kde působil takřka po celou dobu okupace, vyjma období totálního nasazení od prosince 1944 do května 1945. Po osvobození působil opět v Lomnici nad Popelkou, kde zastával od června 1946 do dubna 1948 pozici přednosty okresního soudu. V červenci 1945 vstoupil do Komunistické strany Československa (KSČ), byl mj. předsedou městské stranické organizace v Lomnici nad Popelkou (1945–1946) a v letech 1946–1947 také předsedou místního národního výboru (MNV). V dubnu 1948 došlo k jeho přeložení do Jičína, kde zastával funkci státního zástupce. V únoru 1949 se přesunul do Prahy, kde posléze pracoval na ministerstvu spravedlnosti a od ledna 1950 do července 1951 působil ve funkci náměstka generálního prokurátora pro státně bezpečnostní agendu a poté byl do počátku roku 1953 pověřen prozatímním řízením generální prokuratury. V roce 1952 byl vybrán mezi prokurátory pro mimořádné politické procesy.
Od 5. 2. 1953 do 16. 6. 1956 zastával funkci generálního prokurátora a od června 1956 do prosince 1957 náměstka generálního prokurátora. Na základě rozhodnutí Politického byra Ústředního výboru KSČ (ÚV KSČ) byl v prosinci 1957 odvolán z funkce a nastoupil místo ředitele Právnického ústavu ministerstva spravedlnosti.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - f. Sekretariát ministra vnitra, I. díl (A2/1), inv. j. 405.

Národní archiv - f. Generální prokuratura Praha (GProk), personální spis Václava Aleše.

K dalšímu čtení

PAŽOUT, Jaroslav – ZÍTEK, Adam. Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948–1989. Praha 2019. ŠIMÁNKOVÁ, Alena – VOREL, Jaroslav a kol.: Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl I. Praha 2003. BABKA, Lukáš – ŠIMÁNKOVÁ, Alena – VOREL, Jaroslav: Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl II. Praha 2004.
i
Narození:
3. 7. 1905
Písek
Úmrtí:
16. 11. 1969
Praha
Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká
Manžel / manželka:
Jarmila Krakešová (1920)
Děti:
dvojčata Jan a Václav (1943)