Menu

„Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským“

Vykonstruovaný politický proces, konaný koncem roku 1952. Soud na jeho konci potrestal 11 obviněných trestem smrti, tři obviněné poslal na zbytek života do vězení. Hlavním obviněným byl někdejší druhý nejvýše postavený muž komunistické strany - Rudolf Slánský.

Trvání od:
20. 11. 1952
Trvání do:
27. 11. 1952

Obžalovaní

Clementis Vladimír | trest smrti
Fischl Otto | trest smrti
Frank Josef | trest smrti
Frejka Ludvík | trest smrti
Geminder Bedřich | trest smrti
Hajdu Vavro | doživotí
Löbl Eugen | doživotí
London Artur | doživotí
Margolius Rudolf | trest smrti
Reicin Bedřich | trest smrti
Simone André | trest smrti
Slánský Rudolf | trest smrti
Šling Otto | trest smrti
Šváb Karel | trest smrti
více
méně

Obhájci

Bartoš Vladimír | Slánský a Margolius
Pošmura Vojtěch | Löbl, Geminder a Šváb
Růžička Jaromír | Frejka, Simone a London
Synek Václav | Hajdu, Fischl a Šling
Šťastný Jiří | Frank, Clementis a Reicin
více
méně

Soudci

Doušek František | soudce z lidu
Flajzar Štěpán | náhradník
Hlaváček Vincenc | náhradník
Jareš Václav | soudce z lidu
Kepák Jiří | náhradník
Novák Jaroslav | předseda
Stýblo František | přísedící
Štella Jiří | přísedící
více
méně

Jedním z největších politických monstrprocesů byl v 50. letech 20. století proces s „protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského“, jak dobová propaganda akci nazývala.

Pozadí

Proces sloužil jako nástroj pro upevnění moci, a to jak moci Komunistické strany Československa (KSČ) v zemi tak moci Sovětského svazu v jeho satelitech. Šlo svého druhu o výstrahu všem vůdcům komunistických států, aby se drželi linie stanovené sovětskou politikou. Stalin chtěl znemožnit odcizení dalších lidově demokratických států, jako se stalo v případě Tita v Jugoslávii. Proces podporovali také maďarští komunisté, kteří poukazovali na to, že odsouzení v procesu s László Rajkem (září 1949) měli kontakty s československými komunisty. Aby byla výstraha co nejsilnější, byli vybráni členové KSČ z nejvyšších stranických míst. Když Sovětský svaz ztratil možnost ovlivnit politiku Izraele prostřednictvím levicového hnutí po volbách v lednu 1949, sovětská politika zaujala proarabské stanovisko a zahájila protižidovskou (antisemitskou) propagandistickou kampaň. Tento postoj také později ovlivnil výběr obžalovaných v procesu se Slánským.