Menu

Rudolf Bulandr

Vysoký armádní důstojník, účastník první a druhé světové války, vojenský atašé.

Účast v procesech

1954, Rudolf Bulandr  |  Role: obžalovaný  |  odsouzen

Životopis

V roce 1915 absolvoval obchodní akademii v Karlíně a koncem téhož roku narukoval do rakousko-uherské armády, kde byl zařazen do školy pro důstojníky v záloze. Po jejím dokončení byl odvelen na italskou frontu, kde 18. 6. 1918 padl do zajetí. Krátce nato vstoupil do Československých legií v Itálii. Koncem roku 1918 se vrátil do vlasti v hodnosti nadporučíka. V roce 1919 se účastnil bojů proti maďarským rudým gardám na Slovensku. Ve 20. letech prošel několika působišti a v letech 1926–1928 vystudoval Vysokou školu válečnou v Paříži. Po návratu do Československa (ČSR) zastával vyšší armádní funkce a v dubnu 1930 se stal členem studijní skupiny zpravodajského 2. oddělení Hlavního štábu ministerstva národní obrany (MNO). Od dubna 1937 do listopadu 1938 byl vojenským atašé v Bulharsku. Poté do konce dubna 1939 působil ve stejné funkci v Rumunsku. Během druhé světové války se zapojil do odboje. V letech 1940−1941 byl ve vedení Československého výcvikového střediska – Východního a v listopadu 1942 se stal styčným důstojníkem při Hlavním velitelství spojeneckých sil na Středním východě v Káhiře. Posléze působil jako vojenský atašé u francouzské prozatímní vlády a při Hlavním velitelství spojeneckých sil v Severní Africe. V letech 1944−1945 byl v hodnosti plukovníka generálního štábu vojenským a leteckým atašé francouzské vlády. Po návratu do ČSR se v roce 1945 se stal členem Komunistické strany Československa (KSČ) a opětovně působil ve vrcholných armádních funkcích. Dne 1. 12. 1947 byl ustanoven do hodnosti brigádního generála. V červnu 1948 se stal přednostou Vojenské kanceláře prezidenta republiky (VKPR) a došlo k jeho povýšení na divizního generála. Po odvolání z VKPR koncem roku 1948 byl jmenován zástupcem náčelníka Hlavního štábu MNO a tuto funkci zastával do dubna 1950. Dne 3. 1. 1951 byl zatčen a dne 1. 2. 1951 propuštěn ze služebního poměru.
Dne 16. 4. 1953 byl odsouzen k 16 letům odnětí svobody. Vězněn byl v Ilavě na Slovensku. Na základě přezkoumání byl v roce 1958 rozsudek zrušen a Rudolf Bulandr dne 18. 4. 1958 propuštěn na svobodu.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - sb. Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB), arch. č. MNB-48.

Národní archiv - sb. Správa sboru nápravné výchovy (SSNV), vězeňský spis Rudolfa Bulandra.

K dalšímu čtení

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. Rudolf Bulandr. In: Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945. Praha: VHÚ Praha – VHÚ Bratislava, 2005, s. 39.
Narození:
13. 11. 1896
Kobylníky (okr. Slaný)
Úmrtí:
15. 5. 1967
Praha
Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká
Původ:
český
Manžel / manželka:
Marie Musilová (1902)
Děti:
Věra (1922), Jiří (1930)