Menu

Josef Čekal

Berní úředník, účastník druhého odboje, příslušník Státní bezpečnosti (StB), zaměstnanec Státní banky československé.

Účast v procesech

1952, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským  |  Role: znalec

Životopis

V roce 1930 maturoval na státní reálce v Bratislavě. Po krátkodobých zaměstnáních u soukromých firem nastoupil místo úředníka na Berním úřadu v Dolním Kubíně. V roce 1933 byl přeložen jako berní úředník do Námestova a v dubnu 1934 do Bratislavy. Po vzniku samostatného Slovenského státu v březnu 1939 byl propuštěn ze státních služeb a odešel do Protektorátu Čechy a Morava, kde pracoval na Berním úřadu v Praze na Vinohradech. Tuto pracovní pozici zastával po celou dobu nacistické okupace a poté i v poválečném období. Dle pozdějších údajů z dokumentace Státní bezpečnosti se během války také zapojil do odboje v rámci ilegální organizace spojené s odbory. Po osvobození vstoupil v roce 1945 do Komunistické strany Československa (KSČ), v listopadu 1946 opustil místo berního úředníka a dal se do služeb ministerstva vnitra. Po komunistickém státním převratu v únoru roku 1948 byl zástupcem přednosty hospodářského oddělení a později zástupcem velitele III. odboru na Velitelství StB v Praze. V srpnu 1950 odešel od bezpečnostních složek a nastoupil do Státní banky československé, kde se stal zástupcem vedoucího kontrolního odboru. V roce 1952 byl jmenován členem zvláštní finanční komise, která měla za úkol dokumentovat „záškodnickou činnost Slánského skupiny“ z hlediska finanční problematiky a připravit „znalecké posudky“ pro vyšetřovatele, prokuraturu a soud.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - sb. Zvláštní vyšetřovací spisy (ZV), arch. č. ZV-113; sb. Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB), arch. č. MNB-71; f. Personální spisy příslušníků MV (KP), arch. č. KP-1568/14.

Narození:
29. 3. 1913
Pacov (okr. Pelhřimov)
Úmrtí:

Člen KSČ:
Ano
Manžel / manželka:
Karla Trnková (1923)
Děti:
Josef (1943)