Menu

Vítězslav Fuchs

Právník, účastník druhého odboje, krajský vedoucí tajemník Komunistické strany Československa (KSČ) v Ostravě, člen Ústředního výboru KSČ (ÚV KSČ).

Účast v procesech

1954, Marie Švermová a spol. (Tajemnický proces)  |  Role: obžalovaný  |  odsouzen

Životopis

V letech 1933–1938 studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Již v předchozím období se zapojil do levicového mládežnického hnutí – Svazu židovské socialistické mládeže, odkud přešel do Komunistického svazu mládeže (Komsomol). V polovině 30. let se dostal do užšího kontaktu s komunistickými funkcionáři (např. A. Zápotocký, L. Kopřiva, G. Bareš) a začal se účastnit akcí KSČ. Do strany byl přijat v roce 1936. Ihned po začátku nacistické okupace v březnu 1939 odešel do zahraničí a přes Polsko a Švédsko se v dubnu 1939 dostal do Anglie, kde se zapojil do činnosti československých exilových komunistů (Liverpool, Birmingham). Vedle toho pracoval jako zemědělský dělník, vrátný, kovodělník či svářeč. Po invazi německé armády do Sovětského svazu v červnu 1941 vstoupil do československé zahraniční armády, v jejíchž jednotkách bojoval ve Francii až do roku 1945. Téměř celá jeho rodina byla vyvražděna v koncentračních táborech. Po osvobození se vrátil do ČSR a od září 1945 pracoval v oddělení pro lidovou správu na Krajském výboru KSČ v Ostravě. Od listopadu 1945 do srpna 1946 působil také jako tajemník prezidia a předsedy expozitury Zemského národního výboru v Ostravě. Od roku 1946 pak na doporučení R. Slánského a M. Švermové zastával funkci krajského vedoucího tajemníka ostravské stranické organizace (1946–1951). Po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 zároveň působil ve funkci předsedy Krajského akčního výboru Národní fonty (1948–1950) a byl členem tzv. krajské bezpečnostní pětky. V roce 1949 se stal členem ÚV KSČ. V únoru 1951 byl zatčen.

V rámci tzv. tajemnického procesu byl dne 28. 1. 1954 odsouzen k 15 letům odnětí svobody. Vězněn byl ve Valdicích a v Praze na Pankráci. V roce 1955 mu byl revizí rozsudku trest snížen na deset let a v říjnu 1956 byl na základě rozhodnutí Krajského soudu v Praze byl podmínečně propuštěn na zkušební dobu pěti let. Po návratu z vězení pracoval jako dělník v Teplicích. V roce 1963 byl rehabilitován a stal se kvestorem na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 1966 pracoval jako úředník na ministerstvu těžkého průmyslu. V roce 1970 byl znovu vyloučen z KSČ pro nesouhlas s okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - sb. Ministerstvo národní bezpčnosti (MNB), arch. č. MNB-13 sb. Zvláštní vyšetřovací spisy (ZV), arch. č. ZV-2.

Národní archiv - sb. Správa sboru nápravné výchovy (SSNV), vězeňský spis Vítězslava Fuchse.

K dalšímu čtení

DOSKOČIL, Zdeněk: Fuchs Vítězslav. In: Biografický slovník českých zemí. Fu–Gn. Praha: Historický ústav AV ČR – Academia, 2016, s. 492.

i
Narození:
8. 7. 1915
Ostrava
Úmrtí:
22. 9. 1993
Praha
Člen KSČ:
Ano