Menu

Vincenc Hlaváček

Sklářský dělník, účastník protinacistického odboje, soudce z lidu u Státního soudu v Praze.

Účast v procesech

1952, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským  |  Role: soudce  |  náhradník

Životopis

Pocházel z rodiny zemědělského dělníka. Po vyučení pracoval jako dělník ve sklárně v Kyjově a následně vystřídal řadu zaměstnání. Od roku 1921 byl politicky organizován v Československé sociálně demokratické straně dělnické a v roce 1932 vstoupil do Komunistické strany Československa (KSČ) v místní organizaci v pražských Košířích a v roce 1938 se stal jejím předsedou. V letech 1935–1938 byl zároveň členem tamějšího pražského stranického vedení. Za nacistické okupace se zapojil do komunistického odboje, za což byl v první polovině roku 1945 uvězněn. Po osvobození se stal kádrovým referentem obvodního národního výboru (ONV) v Praze XVII (Košíře). V roce 1946 byl jmenován členem vyšetřovací komise ONV zabývající se retribučními kauzami a stal se soudcem z lidu. Počátkem 50. let byl delegován jako soudce z lidu ke Státnímu soudu v Praze.

V rámci hlavního procesu s „Rudolfem Slánským a spol.“ byl jmenován „náhradníkem“, tj. soudcem připraveným v případě potřeby nahradit indisponovaného člena senátu. V pozdějších letech pracoval na bytovém úřadu v Praze 1.

Prameny

Národní archiv - f. Ústřední výbor KSČ (ÚV KSČ) Praha – Politický sekretariát ÚV KSČ (02/5), sv. 42, arch. č. 125.

Narození:
1. 4. 1907
Praha
Úmrtí:

Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká
Manžel / manželka:
Antonie (1906)