Menu

Václav Hlavatý

Rolník, dlouholetý člen a funkcionář bystřického Místního národního výboru (MNV), Místního akčního výboru Národní fronty (MAV NF) a Jednotného zemědělského družstva (JZD).

Účast v procesech

Proces s Pažoutem  |  Role: svědek

Životopis

Pocházel z Bystřice, kde hospodařil na usedlosti čp. 32 o výměře kolem 5 hektarů půdy. Na základě květnových voleb do Ústavodárného národního shromáždění v roce 1946, jejichž místní výsledky se formou zásady poměrného zastoupení přenesly do složení jednotlivých národních výborů, zasedl jako člen a místopředseda Místního národního výboru (MNV) v Bystřici za Komunistickou stranu Československa (KSČ). V období únorového komunistického státního převratu v roce 1948 začal působit v ustanoveném MAV NF za organizaci Revolučního odborového hnutí (ROH) jako jednatel a místopředseda. Podílel se na „očistě“ veřejného života v Bystřici a na jeho nátlak došlo k sesazení dosavadního vedení obce v čele s lidoveckým předsedou MNV Janem Kyselou, jehož ve funkci nahradil. Tuto funkci pak zastával do roku 1950, kdy byl vystřídán dělníkem a někdejším holičem Jaroslavem Vrbou. Zároveň v tomto období působil jako člen zemědělské komise MNV a po volbách do národních výborů v květnu 1954 přidal také post tajemníka MNV. Na přelomu 40. a 50. let se stal členem a v roce 1951 také předsedou místního JZD, v němž v průběhu 50. let zastával také pozice vedoucího rostlinné výroby či účetního.

Narození:
1. 8. 1902
Bystřice (okr. Jičín)
Úmrtí:
19. 12. 1959
Bystřice (okr. Jičín)
Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká
Manžel / manželka:
Marie (1918)
Děti:
František (1948), Marie (1949), Miloslava (1951), Václav (1955), Jaroslav (1958)