Menu

Jiří Kepák

Soudce, prokurátor, soudce u Krajského soudu (KS) v Brně a u Okresního soudu v Hlučíně, vyšetřující soudce Mimořádného lidového soudu v Brně, krajský prokurátor v Jihlavě, prokurátor Státní prokuratury v Praze, soudce Státního soudu Praha – oddělení Brno a soudce Nejvyššího soudu (NS) v Praze.

Účast v procesech

1952, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským  |  Role: soudce  |  náhradník
1950, Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice – Horáková a spol.
1954, Ing. Andrej Kaboš  |  Role: soudce  |  předseda

Životopis

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 1937 působil do září 1938 jako praktikant a soudcovský čekatel u KS v Brně. V roce 1938 se stal náčelníkem místní sokolské jednoty ve Šlapanicích u Brna. V roce 1939 krátce pracoval jako pomocná kancelářská síla a v listopadu téhož roku opětovně nastoupil jako smluvní právní praktikant u KS v Brně. Dne 1. 5. 1943 byl jmenován soudcem a od 28. 10. 1943 působil u Okresního soudu v Hlučíně. V roce 1944 byl tzv. totálně nasazen jako pomocný dělník do brněnské Škodovky. Po osvobození se stal vyšetřujícím soudcem u Mimořádného lidového soudu v Brně a v červnu 1945 vstoupil do Komunistické strany Československa (KSČ). Od října 1945 do února 1946 absolvoval pětiměsíční vojenskou službu a poté přešel na své někdejší místo u Okresního soudu v Hlučíně. Během únorového komunistického státního převratu v roce 1948 zde spoluzakládal tzv. okresní akční výbor Národní fronty (OAV NF), krátce nato byl jmenován vedoucím Státního zastupitelství ve Znojmě a zároveň veřejným žalobcem pro obnovenou retribuci. V září 1948 se stal předsedou sokolské komise OAV NF a o dva měsíce později členem ústřední sokolské komise při tzv. ústředním akčním výboru Národní fronty (ÚAV NF). V roce 1949 působil jako generální tajemník Československé obce sokolské. Po návratu do řad justice nastoupil v dubnu 1950 jako krajský prokurátor v Jihlavě. Posléze působil v letech 1950–1951 u Státní prokuratury v Praze a v roli žalobce se na přelomu května a června 1950 účastnil procesu proti „Miladě Horákové a spol.“ Dne 15. 9. 1951 nastoupil místo soudce u Státního soudu Praha – oddělení Brno.

V říjnu 1952 byl přeložen k NS v Praze. V rámci hlavního procesu s „Rudolfem Slánským a spol.“ byl jmenován „náhradníkem“, tj. soudcem připraveným v případě potřeby nahradit indisponovaného člena senátu. Jako soudce NS působil do roku 1959, kdy v říjnu přešel do funkce náměstka předsedy pro trestní agendu Krajského soudu v Olomouci. Asi po roce opětovně nastoupil jako soudce u NS v Praze. V důsledku událostí spjatých s revizemi politických procesů a soudními rehabilitacemi byl v lednu 1964 odvolán a k 1. 2. 1964 přešel na méně exponované místo na Ministerstvu spravedlnosti Československé socialistické republiky.

Prameny

Národní archiv - f. Generální prokuratura Praha (GProk), personální spis Jiřího Kepáka; f. Ústřední výbor KSČ (ÚV KSČ) Praha – Politický sekretariát ÚV KSČ (02/5), sv. 42, arch. č. 125; f. Kartotéka členů KSČ, evid. kart. Jiřího Kepáka. ŠIMÁNKOVÁ, Alena – VOREL, Jaroslav a kol.: Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl I. Praha 2003. BABKA, Lukáš – ŠIMÁNKOVÁ, Alena – VOREL, Jaroslav: Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl II. Praha 2004.

Narození:
23. 12. 1913
Kobeřice (okr. Vyškov)
Úmrtí:

Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká