Menu

Dobra Kleinová

Lékařka, účastnice španělské občanské války a protinacistického odboje.

Účast v procesech

1954, Dobroslava Kleinová

Životopis

V letech 1930−1937 navštěvovala jako polská státní příslušnice Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V době studií sympatizovala s komunistickým hnutím. Po ukončení medicíny se rozhodla odjet jako dobrovolnice v rámci tzv. interbrigád do španělské občanské války (1936−1939). Pro snazší vycestování potřebovala získat československé státní občanství, čehož dosáhla formálním sňatkem s Vilémem Kleinem, jenž později za války zahynul v koncentračním táboře. Po příjezdu do Španělska vstoupila v srpnu 1937 do Komunistické strany Československa (KSČ) a byla zařazena jako lékařka do československého polního lazaretu J. A. Komenského, v němž pracovala až do prosince 1938. Po zhroucení republikánských sil odjela koncem roku 1938 do Francie, kde pobývala v kolektivu československých komunistů (např. L. Holdoš, O. Závodský, A. London), a s nimi se po okupaci země zapojila do protinacistického odboje. V roce 1943 byla zatčena francouzskou policií a posléze skončila v koncentračním táboře v Osvětimi. Od července 1945 do ledna 1947 působila jako lékařka Československé repatriační mise ve Francii. Posléze až do června téhož roku pracovala v Kanadě, kde studovala podmínky pro repatriaci československých občanů do vlasti. V srpnu 1947 se vrátila do Československa (ČSR) a v září téhož roku nastoupila místo závodní lékařky v Českomoravská–Kolben–Daněk (ČKD), o. p. – závod Sokolovo v Praze. V tu dobu bydlela po nějaký čas ve společné domácnosti s vdovou po Egonu Erwinu Kischovi, jejímž prostřednictvím se seznámila s americkým novinářem a údajným americkým špionem Noelem H. Fieldem, což byl také jeden z důvodů jejího pozdějšího zadržení. Zřejmě v roce 1948 navázala známost s polským lékařem Henrykem Lorberbaumem, s nímž měla syna Josefa Ondřeje, jenž byl po jejím zatčení v roce dne 2. 11. 1951 předán do opatrovnictví Úřadovny ochrany mládeže v Praze 5.
Dne 15. 6. 1954 byla odsouzena na šest let odnětí svobody, ale již v prosinci téhož roku došlo k jejímu propuštění na svobodu. V roce 1956 byla rehabilitována a odstěhovala se do Polska.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - sb. Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB), arch. č. MNB-40.

Narození:
3. 11. 1910
Kielce (Polsko), Ruské impérium
Úmrtí:

Polsko (?)
Jiné varianty jména a přezdívky:
Dora, Dobroslava
Člen KSČ:
Ano
Národnost:
polská
Původ:
židovský
Manžel / manželka:
Vilém Klein (1902), Henryk Lorberbaum
Děti:
Josef Ondřej (1949)