Menu

Miroslav Kolaja

Dělnický prokurátor v „procesu s Rudolfem Slánským a spol.“.

Účast v procesech

1952, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským  |  Role: prokurátor

Životopis

Po ukončení základního školního vzdělání navštěvoval reálné gymnázium v Hodoníně, ale studium nedokončil. Jeden rok pracoval jako pomocná kancelářská síla, poté následovalo studium dvouleté vyšší obchodní školy v Hodoníně. V letech 1943−1945 pracoval u firmy Ing. Havlík v Bohuslavicích a v břeclavském cukrovaru. Po okupaci vstoupil do Komunistické strany Československa (KSČ) a v letech 1945−1948 působil v Krajském sekretariátu KSČ ve Zlíně, kde zastával funkci tajemníka kádrového oddělení a později zasedal i v předsednictvu krajského výboru KSČ. Taktéž byl členem Městského výboru KSČ v Hodoníně. V letech 1948−1949 absolvoval Právnickou školu pracujících v Praze. Následovala praxe u Krajského soudu v Praze, Okresní prokuratury v Opavě a u Krajské prokuratury v Ostravě. Počátkem roku 1950 přešel do kádrového odboru ministerstva spravedlnosti, kde se zasazoval o zařazování „dělnických kádrů“ do řad justice. Odtud byl 1. 6. 1951 přidělen ke Státní prokuratuře v Praze, přičemž krátkou dobu působil i u brněnské státní prokuratury, kde zpracovával tzv. babický případ. Coby dělnický prokurátor se „osvědčil“ v monstrprocesech počátku 50. let (např. „Slánský a spol.“, „Zelená internacionála“).

K 1. 1. 1953 byl přeložen jako prokurátor ke Generální prokuratuře v Praze, kde od října téhož roku pracoval na úseku „kontrarevoluční agendy“ hlavního vojenského prokurátora. Zřejmě v roce 1954 se stal poslancem Okresního národního výboru v Praze 4.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - f. Sekretariát ministra vnitra (A2/1), inv. j. 405.

Národní archiv - f. Generální prokuratura (GProk), personální spis Miroslava Kolaji; f. Ministerstvo spravedlnosti ČSR, Praha (MSprav), personální spis Miroslava Kolaji.

K dalšímu čtení

ŠIMÁNKOVÁ, Alena – VOREL, Jaroslav a kol.: Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl I. Praha: ÚDV, 2003. BABKA, Lukáš – ŠIMÁNKOVÁ, Alena – VOREL, Jaroslav. Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl II. Praha: ÚDV, 2004.

i
Narození:
23. 2. 1925
Hodonín
Úmrtí:

Jiné varianty jména a přezdívky:
Miloslav
Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká
Manžel / manželka:
Růžena Procházková (1925)
Děti:
Miroslava (1952)