Menu

Bedřich Kopold

Vysoký armádní osvětový důstojník, účastník druhého odboje, redaktor, zástupce náčelníka Hlavní politické správy (HPS), tajemník Armádního vedení stranické práce (AVSP).

Účast v procesech

1954, Bedřich Kopold a spol.  |  Role: obžalovaný  |  odsouzen

Životopis

Navštěvoval reformní reálné gymnázium, studia byl však nucen v roce 1938 zanechat jednak kvůli nepříznivé finanční situaci, jednak kvůli zářijovým mnichovským událostem. Poté se krátce učil pekařem, ale v důsledku nacistické okupace v březnu 1939, vypuknutí války v září téhož roku a stupňujícím se protižidovským opatřením odešel v říjnu téhož roku do Polska a odtud do Sovětského svazu (SSSR). Nejprve pracoval jako horník na šachtě v Donbasu a po napadení SSSR nacisty v červnu 1941 a přiblížení válečné fronty odjel do Uzbekistánu, kde pracoval na plantážích s bavlnou. V únoru 1942 vstoupil do formující se československé vojenské jednotky v SSSR pod vedením pplk. Ludvíka Svobody. Prošel základním výcvikem, poddůstojnickým kurzem a s jednotkou – 1. československou brigádou (resp. armádním sborem) v SSSR – se zúčastnil východního tažení až do osvobození Československa. Během války také v roce 1943 vstoupil do Komunistické strany Československa (KSČ) a v jednotce působil jako osvětový důstojník či jako redaktor. Po osvobození zůstal v armádě, byl ustanoven zástupcem náčelníka oblastní správy osvěty v Brně a zároveň kooptován do tamního krajského výboru KSČ. V roce 1947 byl zařazen k Hlavní správě výchovy a osvěty (HSVO) ministerstva národní obrany v Praze, kde prošel řadou funkcí od referenta až po zástupce náčelníka Hlavní politické správy. V téže době působil také jako člen krajské a ústřední branné komise KSČ v Československém svazu mládeže a do roku 1950 jako tajemník AVSP. Dne 21. 1. 1951 by zatčen a později obviněn ze „sabotování výstavby armády“.
Dne 1. 4. 1954 byl odsouzen k 18 letům odnětí svobody, které si odpykával v uranových dolech na Jáchymovsku a u Příbrami, ve věznicích v Leopoldově a na Pankráci. Dne 29. 4. 1956 mu byl rozhodnutím generálního prokurátora přerušen výkon trestu a počátkem června téhož roku na základě revize procesu byly původní rozsudek a obžaloba zrušeny. V roce 1963 byl rehabilitován.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - sb. Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB), arch. č. MNB-47.

Národní archiv - sb. Správa sboru nápravné výchovy (SSNV), vězeňský spis Bedřicha Kopolda.

Narození:
10. 8. 1921
Moravská Ostrava
Úmrtí:

Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká
Původ:
židovský
Manžel / manželka:
Jiřina Švermová (1923)
Děti:
Jan (1947), Bedřiška (1951)