Menu

Karel Kuthan

Odborník v zemědělství, velkostatkář, expert ministerstva zemědělství pro oblast hospodaření Československých státních statků, n. p. (ČSSS), ředitel Státního statku v Hrušovanech nad Jevišovkou.

Účast v procesech

1952, Jaroslav Kuthan a spol.  |  Role: obžalovaný  |  odsouzen

Životopis

Po absolvování reálky v Hradci Králové a povinné vojenské služby byl na roční praxi na statku svého otce ve Starých Ždánicích u Pardubic. V letech 1926−1938 hospodařil společně se starším bratrem Janem na statku v Želeticích u Znojma. V důsledku mnichovských událostí v září 1938 a odstoupení pohraničních území byl nucen předat hospodářství původnímu majiteli a asi dva roky pobýval u sestry v Rantířově u Jihlavy. V roce 1940 převzal společně s bratrem Jaroslavem statek v Polešovicích na Uherskohradišťsku, kde hospodařil po celou dobu nacistické okupace. Po válce se dále věnoval zemědělství a byl považován za odborníka v trávopolním systému hospodaření. V roce 1946 vstoupil do Československé strany národně socialistické. Počátkem roku 1948 se společně s bratry Jaroslavem a Janem seznámil s brněnským krajským tajemníkem Komunistické strany Československa (KSČ) Ottou Šlingem, s jehož pomocí se po komunistickém únorovém převratu v roce 1948 všichni tři bratři uplatnili coby odborníci na zemědělskou problematiku ve stranických a státních službách. V roce 1948 vstoupil do KSČ. Se souhlasem nejvyšších stranických orgánů a ministra zemědělství Júlia Ďuriše, se Karel Kuthan stal ministerským zemědělským expertem, mezi jehož úkoly patřily především kontroly a expertízy hospodaření ČSSS na Moravě. Tuto funkci zastával asi od dubna 1948 do ledna 1949. Dne 10. 1. 1949 nastoupil místo ředitele ČSSS v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku. Dne 25. 11. 1951 byl zatčen v souvislosti s kauzou Otty Šlinga a posléze obviněn z narušování budování ČSSS.
Dne 30. 4. 1952 byl souzen v procesu společně se svými bratry Jaroslavem a Janem a odsouzen na 23 let odnětí svobody. Propuštěn na svobodu byl podmíněně dne 19. 5. 1963. Poté se živil jako dělník a v září 1966 se díky obnovenému procesu dočkal rehabilitace.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - sb. Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy (V), arch. č. V-1679 MV.

Narození:
13. 9. 1900
Myslibořice (okr. Třebíč)
Úmrtí:

Člen KSČ:
Ne
Národnost:
česká