Menu

Josef Martínek

Zemědělec, člen a funkcionář Místního národního výboru (MNV) a Jednotného zemědělského družstva (JZD) v Bystřici.

Účast v procesech

Proces s Pažoutem  |  Role: svědek

Životopis

Původem byl z Bystřice, kde hospodařil na necelých šesti hektarech půdy. Po komunistickém státním převratu byl počátkem června 1948 Místním akčním výborem Národní fronty (MAV NF) v Bystřici jmenován do místní osvětové rady a zemědělské komise MNV. V roce 1951 se stal místopředsedou a členem rady bystřického MNV. V roce 1952 taktéž vstoupil do JZD, z něhož však po roce rozčarovaný vystoupil. V dubnu 1953 byl odvolán z veřejných funkcí, neboť u soukromě hospodařících zemědělců kritizoval poměry v JZD (například prohlašoval, že „krávy do družstva nedá, protože by tam pochcípaly“). Opětovně se stal členem JZD až v důsledku další fáze kolektivizace koncem 50. let.

Narození:
31. 5. 1894
Bystřice (okr. Jičín)
Úmrtí:
22. 10. 1959
Bystřice (okr. Jičín)
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
česká
Manžel / manželka:
Anna (1911)
Děti:
Josef (1941)