Menu

Václav Masák

Soustružník, člen Místního akčního výboru Národní fronty (MAV NF) v Bystřici, zakladatel a pozdější předseda bystřického Jednotného zemědělského družstva (JZD), člen a předseda Místního národního výboru (MNV) v Bystřici.

Účast v procesech

Proces s Pažoutem  |  Role: svědek

Životopis

Vyučil se soustružníkem. V lednu 1946 vstoupil do Komunistické strany Československa (KSČ). Krátce po únorovém komunistickém převratu byl v polovině března 1948 dosazen do MAV NF v Bystřici a posléze také do MNV. V roce 1949 stál společně s dalším nezemědělcem Františkem Kotlářem u založení přípravného výboru pro ustanovení místního JZD v Bystřici. V průběhu 50. let byl předsedou bystřické Místní organizace KSČ, angažoval se v místním sboru dobrovolných hasičů (SDH) a zastával veřejné funkce jak v obci, tak v rámci okresu, kde působil jako tzv. instruktor Okresního národního výboru (ONV) v Jičíně.

V roce 1957 se stal předsedou JZD a SDH v Bystřici a od roku 1960 pak po nějaký čas působil jako předseda MNV.

Prameny

Národní archiv - f. KSČ – Celostátní porady (f. KSČ-CK 1945–1990), členská evidence KSČ

Narození:
27. 9. 1912
Bystřice (okr. Jičín)
Úmrtí:

Bystřice (okr. Jičín)
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
česká