Menu

Zdeněk Novák

Vysoký armádní důstojník, účastník prvního i druhého odboje, velitel brněnské vojenské oblasti.

Účast v procesech

1954, Zdeněk Novák  |  Role: obžalovaný  |  odsouzen

Životopis

V letech 1901–1905 studoval nižší české gymnázium v Místku a později v Uherském Hradišti, kde pokračoval na dvouleté obchodní škole. Později složil doplňovací zkoušky na gymnáziu v Brně, a dosáhl tak středoškolského vzdělání. Jeho studium Vysoké školy zemědělské v Berlíně přerušil odvod do armády v roce 1910. Úspěšně absolvoval školu pro důstojníky dělostřelectva v záloze, poté odešel po krátké službě do civilu. Po vypuknutí první světové války sloužil od srpna 1914 v rakousko-uherské armádě na východní frontě. V červnu 1916 padl do ruského zajetí a od září 1917 nastoupil službu v Československých legiích. Prošel s nimi boji na Ukrajině, v Irkutsku, ve Vladivostoku, na ussurijské frontě a na transsibiřské magistrále. Do vlasti se vrátil v srpnu 1920. Ve 20. a 30. letech sloužil v československé armádě, stoupal v hodnostním žebříčku, přičemž absolvoval nesčetné kurzy pro vyšší důstojníky jak v Československu, tak ve Francii. V roce 1928 byl povýšen na brigádního generála. V letech 1937–1939 zastával funkci velitele dělostřelectva na Zemském vojenském velitelství v Brně. Ihned po nacistické okupaci se zapojil do odboje ve strukturách vojenské Obrany národa (ON), přečkal rozbití její první i druhé garnitury a koncem roku 1941 se stal jejím vrchním velitelem. V letech 1942–1943 se snažil obnovit zdecimované struktury vojenského odboje. Dne 22. 6. 1944 byl zatčen gestapem v Praze a vězněn na Pankráci až do počátku května 1945, kdy se ho podařilo osvobodit. V letech 1945–1950 vykonával funkci velitele brněnské vojenské oblasti, přičemž byl v roce 1946 povýšen na armádního generála. Přestože jako člen Komunistické strany Československa patřil k loajálním důstojníkům, byl v lednu 1951 zatčen, degradován na vojína, propuštěn z armády a obviněn z její „sabotáže“.

V letech 1951–1954 byl držen ve vazbě a dne 8. 4. 1954 odsouzen k 18 letům odnětí svobody. Vězněn byl ve Valdicích u Jičína. Na základě amnestie prezidenta republiky mu byl prominut zbytek výkonu trestu a dne 12. 9. 1956 došlo k jeho propuštění. V dubnu 1958 byl zproštěn původní obžaloby a trestní řízení proti němu bylo zastaveno. V roce 1963 se dočkal rehabilitace a byla mu vrácena hodnost armádního generála.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - sb. Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB), arch. č. MNB-52.

Národní archiv - sb. Správa sboru nápravné výchovy (SSNV), vězeňský spis Zdeňka Nováka.

K dalšímu čtení

STEHLÍK, Eduard: Novák Zdeněk. In: Vojenské osobnosti odboje 1939–1945. Praha: VHÚ Praha – VHÚ Bratislava, 2005, s. 209–210.

i
Narození:
2. 4. 1891
Paskov (okr. Frýdek-Místek)
Úmrtí:
23. 10. 1988
Zadní Třebáň, okr. Praha - západ
Člen KSČ:
Ano