Menu

Šimon Ornstein

Židovský obchodník, zaměstnanec obchodního oddělení izraelského vyslanectví v Praze.

Účast v procesech

1952, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským  |  Role: svědek
1953, Šimon Ornstein a spol.  |  Role: obžalovaný  |  odsouzen

Životopis

Pocházel z rodiny drobného obchodníka. V roce 1926 vystudoval gymnázium ve Vratislavi a během studií byl organizován v komunistické mládežnické organizaci. Po maturitě pomáhal rodičům v obchodě. V roce 1928 se přestěhoval do Ťačiva, kde pracoval jako vedoucí kanceláře v bratrově cihelně. Zároveň se stal v roce 1928 členem Komunistické strany Podkarpatské Rusi. Počátkem 30. let odjel do Moravské Ostravy, kde vstoupil do skautské sionistické mládežnické organizace Hašomer Hacair, jejímž cílem bylo organizovat vystěhování na území biblického Izraele na blízkém Východě, kde měla vzniknout nová zemědělská a dělnická třída. V roce 1935 se odstěhoval do kibucu v Palestině. V zemi zaslíbené se živil jako dělník a učil se pekařem. V letech 1939−1941 pracoval v Haifě jako vedoucí filiálky nemocenské pojišťovny. Po vypuknutí druhé světové války vstoupil v roce 1941 do britských vojenských jednotek. V roce 1946 byl demobilizován a vrátil se na své předválečného místo v nemocenské pojišťovně. Vedle toho se zapojil do aktivit podzemní židovské vojenské organizace Hagana, jíž byl na podzim 1947 vyslán do Československa (ČSR) organizovat transporty zbrojních dodávek do Palestiny pro aktivity související se snahami o konstituování budoucího státu Izrael. Po jeho vzniku v květnu 1948 pracoval v roce 1949 jako vedoucí obchodního oddělení izraelského vyslanectví v Praze. V letech 1950−1951 pracoval v ČSR jako soukromá osoba zastupující cizí firmy. V prosinci 1951 byl zatčen.
Byl jedním ze svědků v „Procesu s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským“. Dne 7. 8. 1953 byl odsouzen k doživotnímu trestu. Vězněn byl na Mírově a na Pankráci. V roce 1954 došlo k jeho propuštění na základě mimořádné amnestie. Ihned nato byl vyhoštěn do Izraele.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - sb. Zvláštní vyšetřovací spisy (ZV), arch. č. ZV-171, sv. 2.

Národní archiv - sb. Správa sboru nápravné výchovy (SSNV), vězeňský spis Šimona Ornsteina.

Narození:
21. 12. 1904
Bedeole (Tačova), Zakarpatská Ukrajina
Úmrtí:

Člen KSČ:
Ne
Národnost:
židovská
Původ:
židovský
Manžel / manželka:
Elizabeth Goldmannová (1912)
Děti:
Dov (1940), Eli (1947)