Menu

Vojtěch Pošmura

Advokát, účastník protinacistického odboje, obhájce Bedřicha Gemindera, Karla Švába a Eugena Löbla.

Účast v procesech

1952, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským  |  Role: obhájce  |  Löbl, Geminder a Šváb

Životopis

Vyučil se obchodním příručím a poté pracoval jako pomocná kancelářská síla v advokátních kancelářích. Za nacistické okupace se údajně zapojil do odboje v rámci skupiny „Předvoj“. V květnu 1945 vstoupil do Komunistické strany Československa (KSČ). Po válce se rozhodl pokračovat v dosažení vyššího vzdělání a po úspěšném dokončení reálného gymnázia složil v červenci 1948 také závěrečné zkoušky na vysoké škole, načež byl promován doktorem práv. Mezitím působil coby právní poradce Okresního národního výboru a Místního národního výboru v Roudnici nad Labem, kde po koncipientské praxi a složení advokátní zkoušky nastoupil v soukromé advokátní kanceláři. Po jejím zrušení v důsledku změn justičního systému po komunistickém státním převratu přešel do místní advokátní poradny.
Během hlavního procesu proti „protistátnímu spikleneckému centru v čele s Rudolfem Slánským“ byl obhájcem Bedřicha Gemindera, Karla Švába a Eugena Löbla.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - f. Sekretariát ministra vnitra (A2/1), inv. j. 414; sb. Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB), arch. č. MNB-100, sv. 7.

i
Narození:

Jiřetice (okr. Strakonice)
Úmrtí:

Člen KSČ:
Ne
Manžel / manželka:
Marie Vyšatová (1911)