Menu

Zdeněk Půček

Strojní zámečník, člen Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ), poslanec Národního shromáždění (NS) a Federálního shromáždění (FS), soudní znalec, ministr hutnictví a těžkého strojírenství.

Účast v procesech

1952, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským  |  Role: znalec

Životopis

V letech 1939−1941 se vyučil strojním zámečníkem v Letovicích na Moravě. Od roku 1941 do konce války pak studoval Vyšší průmyslovou školu v Praze a během okupace údajně vstoupil do ilegální Komunistické strany Československa (KSČ). Po osvobození pracoval od června do září 1945 jako živnostenský referent u Městské správní komise v Teplicích-Šanově. Poté byl tamtéž jmenován okresním politickým sekretářem KSČ. V následujících letech zastával řadu funkcí, mj. člena Okresního výboru KSČ v Teplicích-Šanově a Krajského výboru KSČ v Ústí nad Labem či člena Ústřední komise mládeže Ústředního výboru KSČ (ÚV KSČ) v Praze. V letech 1946−1948 zasedal jako poslanec NS. Posléze v letech 1948−1951 pracoval v Ústavu pro hospodářský a sociální výzkum při Státním úřadu plánovacím v Praze a v letech 1951–1952 zastával funkci vedoucího odboru Státní plánovací komise. V dubnu 1952 byl jmenován prvním náměstkem ministra − předsedy Státního úřadu plánovacího.

V „Procesu s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským“ vystoupil jako soudní znalec. V 60. letech byl náměstkem Státní plánovací komise (1962−1963), poté působil jako ekonomický náměstek Továren na obráběcí stroje a nářadí (1963−1965). V letech 1965−1968 zastával funkci náměstka ministra těžkého strojírenství, poté byl dva roky ředitelem Ústavu technických a ekonomických služeb v Praze. V letech 1970–1974 působil jako generální ředitel kladenských železáren. Posléze v letech 1974−1979 stanul ve funkci ministra hutnictví a těžkého průmyslu a byl také poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění (1976−1981).

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - sb. Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB), arch. č. MNB-100, sv. 7.

Archiv Poslanecké sněmovny - f. Poslanci a senátoři Národního a Federálního shromáždění, inv. č. 2193.

K dalšímu čtení

Wikipedie - Otevřená encyklopedie, Zdeněk Půček (online, 4. 8. 2022): https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_P%C5%AF%C4%8Dek

i
Narození:
16. 10. 1924
Lozorno (okr. Malacky), Slovensko
Úmrtí:
30. 7. 1986
Praha
Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká
Manžel / manželka:
Milena Pokorná (1935)
Děti:
Zdeněk (1955), Miroslav (1958)