Menu

Jaromír Růžička

Advokát, obhájce Ludvíka Frejky, André Simona a Arthura Londona.

Účast v procesech

1952, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským  |  Role: obhájce  |  Frejka, Simone a London

Životopis

V roce 1938 maturoval na gymnáziu ve Valašském Meziříčí. Z důvodu uzavření vysokých škol nacisty v roce 1939 nemohl pokračovat ve studiu práv a živil se jako pomocná kancelářská síla a dělník. V průběhu války byl totálně nasazen v Německu, odkud se vrátil v červnu 1945. Poté vstoupil do Komunistické strany Československa (KSČ). V roce 1947 dokončil přerušená právní studia a poté působil jako koncipient v advokátních kancelářích v Praze. Během únorového komunistického státního převratu v roce 1948 se stal členem tzv. akčního výboru Národní fronty v pražské advokátní komoře. Poté byl členem správní komise krajského sdružení advokátů, která v rámci své územní působnosti převzala práva a závazky zrušených advokátních komor. Po zrušení soukromých advokátních kanceláří nastoupil jako vedoucí pobočky právní (advokátní) poradny na Kladně.
Během hlavního procesu proti „protistátnímu spikleneckému centru v čele s Rudolfem Slánským“ obhajoval Ludvíka Frejku, André Simona a Arthura Londona.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - f. Sekretariát ministra vnitra (A2/1), inv. j. 414; sb. Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB), arch. č. MNB-100, sv. 7.

K dalšímu čtení

BABKA, Lukáš – ŠIMÁNKOVÁ, Alena – VOREL, Jaroslav. Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl II. Praha: ÚDV, 2004.
i
Narození:
3. 5. 1917
Velká Lhota (okr. Valašské Meziříčí)
Úmrtí:

Člen KSČ:
Ano